Egebergs minnearrangement - minneløp - minnemarsj - Tolga

Egebergs
Minneløp og Minnemarsj
30 år | 1986 - 2015

Eksterne lenker

Del www.egeberglopet.no på Facebook

Arrangør

Tolga Idrettslag

Endringer i arrangementsbeskrivelsen
kan foretas uten varsel.
Uten ansvar for mulige feil.

© 2017 INGRAFO, 2540 Tolga
Ajourført 28.07.2017 kl. 14:06

Marsjen

Egebergs Minnemarsj 2017

Distanser: 5, 10, 20 og 33 km.
Start: Turmarsjen starter i Bjørsjølia, 8 km fra Tolga, og har innkomst ved Sætersgård. 5 km distansen har start og mål på Sætersgård

Se også løypeinfo


Turmarsj 5 km

Distansen har start og mål på Sætersgård

 

Turmarsj 10 km
Går på veier og stier i skogsterreng.
Drikkestasjon underveis.

 

Turmarsj 20 og 33 km
Går på veier og stier i skogsterreng og i tillegg lett fjellterreng, og passerer Egebergstøtta. Drikkestasjoner underveis.

 

 

Løper

egeberglopet.no